Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Copyright notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Startende Golfers en het logo van Startende Golfers, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Startende Golfers. Startende Golfers behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Startende Golfers en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Startende Golfers is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Startende Golfers heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Startende Golfers, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Advertentie