Top

Advertentie

0
0,00 EUR

De meest voorkomende spelsituaties in golf

Een spelsituatie in golf waar u en uw medespelers geen eenduidig antwoord op kunnen geven over hoe te handelen volgens de golfregels. Een situatie die bijna elke golfer wel kan herkennen. Zoek hier de meest voorkomende situaties op waar u tegenaan kunt lopen tijdens een ronde golf. U kiest eerst de locatie waar de spelsituatie zich voordoet, omdat per gebied de golfregels verschillend zijn. Daarna kunt u een spelsituatie kiezen uit de lijst.

Staat er een spelsituatie niet tussen waarvan u denkt dat deze andere golfers kan helpen? Laat het ons weten: info@startendegolfers.nl.

De meest voorkomende spelsituaties te vinden op de golfkaart De meest voorkomende spelsituaties te vinden op de golfkaart

De afslagplaats

Wanneer mag een golfbal opgeteed worden?

U mag een golfbal, geslagen vanuit de afslagplaats om aan een nieuwe hole te beginnen, spelen vanaf een tee of vanaf de grond.

Golfbal is gespeeld buiten de afslagplaats

Als u een hole begint en buiten de afslagplaats een bal speelt (ook als u vanaf de verkeerde kleur tee afslaat), gelden de volgende regels:

 • Strokeplay: u krijgt de algemene straf van twee strafslagen en u moet een bal spelen vanuit de afslagplaats. Als u de fout niet corrigeert, dan wordt u gediskwalificeerd.
 • Matchplay: in principe is er geen straf en kunt u verder spelen met de bal, tenzij uw tegenstander direct eist dat u de slag opnieuw doet. In dat geval moet u opnieuw afslaan vanuit de goede afslagplaats.

Tee-markeringen verplaatsen

Het is niet toegestaan de ligging van uw bal te verbeteren zodat u daar profijt van heeft. Dit betekent dat u de tee-markeringen ook niet mag verplaatsen.

Wanneer is een golfbal in de afslagplaats?

Een golfbal is in de afslagplaats wanneer enig deel van de golfbal de afslagplaats raakt of erboven ligt. U mag buiten de afslagplaats staan tijdens uw slag als uw golfbal in de afslagplaats ligt. U heeft de keuze om de golfbal vanaf de grond of vanaf een tee in de grond af te slaan.

Onderstaande afbeelding is een bovenaanzicht van een afslagplaats waarbij de gestippelde lijn de buitengrens van de afslagplaats is.

Wanneer is een golfbal correct vanuit een afslagplaats gespeeld?

Het algemene gebied van de baan

Wanneer is een bal in het algemene gebied

Het algemene gebied bestaat uit al het gebied op de baan binnen haar grenzen dat niet door de andere vier gebieden gedefinieerd is. De andere gebieden zijn:

 • De afslagplaats die gebruikt wordt om te beginnen aan de hole,
 • Alle hindernissen,
 • Alle bunkers,
 • De green van de hole die u speelt.

Het is belangrijk om te weten in welk gebied van de golfbaan uw golfbal ligt, omdat de manier waarop u de bal moet spelen of de manier waarop u kunt ontwijken in elk gebied weer anders is. Daarom kan een golfbal altijd maar in één gebied van de golfbaan liggen.

Als de golfbal deels in het algemene gebied ligt en deels in één van de andere vier gebieden ligt, dan ligt de golfbal volgens de golfregels in één van de andere vier gebieden en niet in het algemene gebied.

Als de golfbal deels in twee van de andere gebieden op de baan ligt, dan ligt de golfbal volgens de golfregels in het gebied dat als eerste genoemd wordt in de volgende volgorde: hindernis, bunker, green. Als een golfbal bijvoorbeeld deels in een bunker ligt en deels op de green ligt, dan ligt de golfbal volgens de regels in een bunker.

De 5 gebieden op de golfbaan die iedereen moet kennen

Onspeelbare bal in het algemene gebied

U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze overal op de baan ligt met uitzondering van een hindernis. Een hindernis kan alleen ontweken worden, ook als de bal volgens u onspeelbaar ligt.

In de onderstaande afbeelding zijn de drie mogelijkheden te vinden nadat u een golfbal onspeelbaar heeft verklaard in het algemeen gebied. U krijgt één strafslag.

Een golfbal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green

Optie 1 - slag en afstand

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Optie 2: back-on-the-line

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Optie 3: zijwaarts ontwijken

Als laatste optie kan de speler ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Zoeken en identificeren van een bal

Het zoeken naar een golfbal mag maximaal 3 minuten in beslag nemen. Tijdens het zoeken mag zand, water of planten opzij geschoven of verplaatst worden om de golfbal te vinden, zolang dit maar op een redelijke wijze wordt uitgevoerd. Mocht het zo zijn dat een golfbal diep in het zand van een bunker ligt, dan mag u het zand verplaatsen om de golfbal te identificeren. U moet daarna de ligging van de golfbal zo goed mogelijk corrigeren in de oorspronkelijke staat.

Als u een golfbal wilt opnemen om deze te identificeren, hoeft dit niet gemeld te worden aan de andere spelers, maar u dient wel de locatie van de golfbal te merken. U mag de golfbal niet meer dan nodig schoonmaken (op de green mag de golfbal wel grondig schoongemaakt worden) tijdens het opnemen en identificeren van de golfbal.

Video: Golfbal identificeren zonder te melden

Golfbal per ongeluk bewogen tijdens het zoeken

Er is geen straf voor het per ongeluk bewegen van de golfbal tijdens het zoeken door u of uw tegenstander. Als de golfbal per ongeluk wordt bewogen tijdens het zoeken, leg de golfbal dan terug op de oorspronkelijke plek en als u deze plek niet precies weet dan mag deze plek geschat worden.

Bij het terugleggen van de golfbal moet de oorspronkelijke ligging zo goed mogelijk nagebootst worden. Dit kan betekenen dat de golfbal wat dieper in het gras gelegd moet worden of tegen of onder een vast obstakel of iets dergelijks gelegd moet worden.

Video: Bewogen golfbal tijdens het zoeken

Verloren bal of buiten de baan

Een bal is verloren als deze niet binnen drie minuten na het beginnen met zoeken is gevonden. Een golfbal is buiten de baan als de golfbal in zijn geheel over de grens van buiten de baan tot stilstand is gekomen.

Bij een verloren bal en een golfbal buiten de baan moet u terug naar de plek waar u de oorspronkelijke golfbal heeft geslagen en krijgt u één strafslag.

Wanneer is een golfbal buiten de baan?

Een provisionele bal

Een provisionele bal kan gespeeld worden als u denkt dat uw golfbal verloren is of buiten de baan tot stilstand is gekomen. Het zorgt ervoor dat het spel sneller hervat kan worden in het geval dat uw golfbal daadwerkelijk verloren of buiten de baan is. Om die reden is het raadzaam bij twijfel altijd een provisionele bal te spelen.

Als u denk dat de bal verloren is gegaan in een hindernis, is het niet toegestaan om een provisionele bal te spelen en dient u de hindernis volgens de golfregels te ontwijken.

Een provisionele bal moet u voor de slag aankondigen door het gebruik van de term 'provisionele bal' of op een andere duidelijke wijze.

U mag meerdere keren met een provisionele bal slaan, zolang de afstand van de provisional gelijk of verder is dan de (waarschijnlijk) verloren golfbal. Een provisionele bal komt in het spel als de originele golfbal niet is gevonden of buiten de baan ligt en wanneer u de provisionele bal toch speelt als deze dichterbij de hole ligt dan de originele golfbal.

Een provisionele golfbal is opgeheven zodra u de originele golfbal heeft gevonden of u vindt (of het is praktisch zeker dat) de originele golfbal in een hindernis. In het laatste geval moet u de golfbal spelen zoals deze ligt of de hindernis met een strafslag ontwijken.

In de onderstaande illustratie is te zien dat wanneer een speler de provisionele bal vanaf punt B slaat, deze dichter bij de hole ligt dan de originele bal. In dat geval komt de provisionele bal in het spel onder de regel 'slag en afstand' en krijgt u één strafslag.

Een provisionele bal spelen

Losse natuurlijke voorwerpen

Een los natuurlijk voorwerp mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden. Dit mag u doen door gebruik van uw hand, voet, club of andere uitrusting.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp, moet de golfbal teruggeplaatst worden op de originele plek. Op de green en op de afslagplaats is dit zonder straf, in alle andere gebieden krijgt u één strafslag voor het bewegen van de golfbal bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp.

Losse obstakels zoals harken of een handdoek

Een los obstakel mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los obstakel, moet de golfbal zonder straf teruggeplaatst worden op de originele plek.

Uitzondering: tee-markeringen mogen niet verplaatst worden als u vanuit de afslagplaats dient te spelen!

Een golfbal beweegt bij het weghalen van een los obstakel

Als een golfbal op of onder een los obstakel ligt dan mag u op deze manier handelen. U neemt uw golfbal op, haalt het losse obstakel weg en u dropt uw golfbal in de dropzone. De dropzone heeft een referentiepunt dat precies onder de originele plek van de bal ligt en de dropzone mag twee clublengtes groot zijn. De dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied van de baan liggen.

Een los obstakel weghalen als de golfbal erop of onder ligt

Vaste obstakels zoals aangelegde wegen of sprinklers

Voorbeelden van vaste obstakels zijn: vaste banken, schuilhutten, sprinklers en aangelegde wegen of paden. U mag deze obstakels in het algemene gebied zonder straf ontwijken door de golfbal in een dropzone te droppen, wanneer:

 • uw golfbal een vast obstakel raakt of erin of erop ligt,
 • het vaste obstakel bij het innemen van de stand en in het gebied van de voorgenomen swing in de weg zit,
 • op de green het vaste obstakel op de speellijn ligt (dit mag op of naast de green zijn).

Bij het droppen zorgt u ervoor dat u gebruikmaakt van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding. Op positie B1 ligt de golfbal in of op het vaste obstakel en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is punt P1. Op positie B2 ligt de golfbal zo dat u als speler last heeft van het vaste obstakel bij het innemen van de stand en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is hierbij P2.

Vast obstakel zonder straf ontwijken

Abnormale baanomstandigheden: gat door een dier, grond in bewerking en tijdelijk water

In het algemene gebied mag u een abnormale baanomstandigheid ontwijken door het gebruik van een drop met de originele golfbal of een andere golfbal. U bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en u zorgt ervoor dat uw golfbal tot stilstand komt in de dropzone. De dropzone heeft als referentiepunt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, heeft een grootte van één clublengte vanaf het referentiepunt, ligt niet dichter bij de hole en ligt in het algemene gebied.

Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied van de golfbaan

Een ingebedde golfbal in het algemene gebied

Een golfbal is alleen ingebed als de golfbal, na de voorgaande slag, in zijn eigen pitchmark ligt en enig deel van de golfbal onder het grondoppervlak ligt.

Wanneer is een golfbal ingebed in zijn eigen pitchmark?

Zonder straf droppen voor een ingebedde golfbal in het algemene gebied is niet toegestaan als:

 • de golfbal is ingebed in zand in elk deel van het algemene gebied dat niet is gemaaid tot fairwayhoogte of lager,
 • wanneer, buiten de ingebedde golfbal, een andere situatie het onmogelijk maakt om een slag te maken (als het bijvoorbeeld onmogelijk is een slag te maken omdat de bal in een dichte struik ligt).

Als een golfbal in het algemene gebied is ingebed, mag de speler de originele golfbal of een andere golfbal zonder straf droppen in de dropzone zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Het referentiepunt voor het ontwijken van een ingebedde golfbal ligt direct achter de plaats waar de golfbal is ingebed. Een golfbal moet gedropt worden in de gedefinieerde dropzone en daar tot stilstand komen. De grootte van de dropzone is één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. De dropzone mag niet dichterbij de hole zijn en moet in het algemene gebied liggen.

Hoe moet je een ingebedde golfbal droppen in het algemene gebied?

Verkeerde green

Als uw golfbal op een verkeerde green ligt of als een verkeerde green in de weg zit bij uw voorgenomen stand of swing (uitgaande van een representatieve clubkeuze), moet u de verkeerde green zonder strag ontwijken met een drop in een dropzone.

In de onderstaande illustratie is uitgegaan van een rechtshandige speler. Golfbal A ligt op een verkeerde green en het dichtsbijzijnde punt zonder enige belemmering voor golfbal A is positie P1. Het referentiepunt P1 wordt gebruikt om de dropzone te bepalen die één clublengte groot is, niet dichter bij de hole ligt en in hetzelfde gebied als het referentiepunt ligt.

Verkeerde green moet u zonder straf ontwijken met een drop

Twee golfballen dicht bij elkaar in het algemene gebied

U mag een golfbal in het algemene gebied alleen markeren en opnemen als de andere speler op een redelijke wijze vaststelt dat uw golfbal in de weg ligt voor zijn of haar spel. Bij het opnemen mag u de golfbal niet schoonmaken. In Strokeplay mag u ook als eerste spelen als uw golfbal in de weg ligt.

Hindernis

Wanneer is een bal in een hindernis?

Een golfbal ligt in een hindernis als enig deel van de golfbal binnen de grenzen van de hindernis ligt. De grens wordt aangegeven door een rechte lijn te trekken tussen de palen van de hindernis of door gele of rode lijnen op de grond waarbij de lijn in de hindernis ligt.

Golfbal niet gevonden in een hindernis

Als een golfbal niet wordt gevonden in een hindernis en het is bekend of praktisch zeker dat de golfbal in de hindernis terecht is gekomen, mag de hindernis ontweken worden met één strafslag.

Als het niet bekend of praktisch zeker is dat de golfbal in de hindernis terecht is gekomen, moet de bal als verloren worden beschouwd en moet u terug naar de plek van de vorige slag met één strafslag.

De grond raken bij het spelen van een bal in een hindernis

U mag een golfbal spelen zoals deze ligt in de hindernis zonder straf. Hierbij gelden dezelfde regels als in het algemene gebied. Dit betekent dat u losse natuurlijke voorwerpen mag weghalen in een hindernis, u mag oefenswings maken die de grond of het water in de hindernis raken en u mag uw stok grounden bij de golfbal.

Wanneer mag een hindernis ontweken worden?

Een golfbal in een hindernis mag u spelen of u kiest ervoor om de hindernis met één strafslag te ontwijken. Mocht u uw golfbal niet kunnen vinden, dan moet het bekend of praktisch zeker zijn dat uw golfbal tot stilstand is gekomen in een hindernis.

Ontwijken van een hindernis met gele aanduiding

Een gele hindernis kunt u op twee manieren ontwijken met bijtelling van één strafslag.

Een golfbal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de originele golfbal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

Een gele hindernis ontwijken

Ontwijken van een hindernis met rode aanduiding

Een rode hindernis kunt u op drie manieren ontwijken met bijtelling van één strafslag.

Een golfbal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de originele golfbal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

Zijdelins ontwijken: een speler kan ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is de plek waar de golfbal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

Losse natuurlijke voorwerpen in een hinderis

Een los natuurlijk voorwerp mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden. Dit mag u doen door gebruik van uw hand, voet, club of andere uitrusting.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp, moet de golfbal teruggeplaatst worden op de originele plek. Op de green en op de afslagplaats is dit zonder straf, in alle andere gebieden krijgt u één strafslag voor het bewegen van de golfbal bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp.

Los obstakel in een hindernis (o.a. golftas of handdoek)

Een los obstakel mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los obstakel, moet de golfbal zonder straf teruggeplaatst worden op de originele plek.

Uitzondering: tee-markeringen mogen niet verplaatst worden als u vanuit de afslagplaats dient te spelen!

Een golfbal beweegt bij het wegahlen van een los obstakel

Als een golfbal op of onder een los obstakel ligt dan mag u op deze manier handelen. U neemt uw golfbal op, haalt het losse obstakel weg en u dropt uw golfbal in de dropzone. De dropzone heeft een referentiepunt dat precies onder de originele plek van de bal ligt en de dropzone mag twee clublengtes groot zijn. De dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied van de baan liggen.

Een los obstakel weghalen als de golfbal erop of onder ligt

Niet ontwijken bij een abnormale baanomstandigheid of een onspeelbare bal

Een abnormale baanomstandigheid mag niet ontweken worden in een hindernis. In een hindernis kunt u een golfbal niet onspeelbaar verklaren. U kunt er alleen voor kiezen om volgens regel 17 te handelen en een hindernis op deze manier in zijn geheel te ontwijken.

Niet ontwijken bij een ingebedde golfbal

In een hindernis speelt u de golfbal zoals deze ligt, ook al is de golfbal ingebed. U kunt er alleen voor kiezen om volgens regel 17 te handelen en een hindernis op deze manier in zijn geheel te ontwijken.

Golfbal in rust bewogen of opgenomen

Een golfbal moet gespeeld worden hoe deze ligt. Er zijn oorzaken waardoor de golfbal bewust of onbewust bewogen of opgenomen wordt. In het algemeen gelden de volgende regels.

Een golfbal in rust die door natuurkrachten wordt bewogen, moet normaal gesproken gespeeld worden vanaf de nieuwe locatie.

Een golfbal in rust die voor de slag opgenomen of bewogen wordt door iedereen waaronder een invloed van buitenaf, moet teruggeplaatst worden op de originele plek.

In de nabijheid van golfballen in rust wordt u geacht goed op te letten. Mocht u een beweging veroorzaken van uw golfbal of die van uw tegenstander, dan zult u normaal gesproken één strafslag krijgen (met uitzondering op de green).

Tijdens het zoeken naar een golfbal krijgt u geen straf voor het per ongeluk bewegen van een golfbal.

Verboden speelzone in een hindernis

U speelt uw golfbal zoals deze ligt in een hindernis met twee uitzonderingen:

 • Als uw golfbal in een verboden speelzone in een hindernis ligt. U moet de verboden speelzone met één strafslag ontwijken volgens regel 17.
 • Als een verboden speelzone ergens op de baan in de weg zit bij het innemen van uw voorgenomen stand of het maken van een slag vanuit een hindernis. U mag in de hindernis zonder straf droppen om zo de verboden speelzone te ontwijken. Of u moet de verboden speelzone met één strafslag ontwijken volgens regel 17.

Buiten de baan

Wanneer is een golfbal buiten de baan?

Een golfbal is buiten de baan als de golfbal in zijn geheel over de grens van buiten de baan tot stilstand is gekomen.

Wanneer is een golfbal buiten de baan?

Wat te doen bij een bal buiten de baan

Bij een golfbal buiten de baan moet u terug naar de plek waar u de oorspronkelijke golfbal heeft geslagen en krijgt u één strafslag.

Uitrusting van de golfer

Adequate of beschadigde golfclubs

U mag alleen golfclubs gebruiken die voldoen aan de regels van de uitrusting (Equipment Rules).

Golfclubs die tijdens de ronde beschadigd zijn, mogen gebruikt blijven worden tijdens die ronde golf. U mag de beschadigde golfclubs ook zo goed mogelijk repareren naar de oorspronkelijke staat.

Het maximum aantal golfclubs in de golftas

U mag maximaal 14 golfclubs tijdens een ronde golf meenemen en gebruiken.

Als u de ronde met minder dan 14 golfclubs bent begonnen, dan mag u tijdens de ronde uw golftas nog aanvullen tot maximaal 14 golfclubs.

Welke golfballen mogen in het spel gebruikt worden?

U moet een golfbal gebruiken die aan de regels van de uitrusting voldoen (Equipment Rules). U mag ook met een golfbal spelen die u van iemand anders heeft gekregen, waaronder een andere speler op de baan.

U mag geen golfbal slaan waarbij de eigenschappen bewust zijn gewijzigd (zoals het opwarmen van de golfbal of een extra laag aanbrengen).

Een golfbal breekt uit elkaar

Er is geen straf als een golfbal in stukken breekt na een slag. De slag zelf telt ook niet mee en de speler moet de slag opnieuw maken vanaf de oorspronkelijke plek met een andere golfbal. De oorspronkelijke plek moet bij benadering bepaald worden en mag niet in een ander gebied van de golfbaan liggen.

Een breuk of scheur in een golfbal

Wanneer u een goede reden heeft om te denken dat uw golfbal een breuk of scheur heeft opgelopen, mag u de plek van de golfbal markeren en de bal opnemen om de schade te onderzoeken. U mag de golfbal niet schoonmaken (met uitzondering op de green).

U mag de golfbal vervangen, door een andere golfbal op de oorspronkelijke plek te plaatsen, als het duidelijk zichtbaar is dat er een breuk of scheur in de golfbal zit en deze beschadiging is opgelopen tijdens het spelen van de huidige hole. Lichte beschadigingen zoals krasjes of beschadigde kleuren of verf zijn geen redenen om een golfbal te vervangen.

Uitrusting: wat is toegestaan en wat is verboden?

U mag gebruikmaken van uitrusting om uw spel te ondersteunen, met uitzondering dat deze uitrusting u geen potentieel voordeel opleveren door:

 • het gebruik van uitrusting (anders dan een golfclub of golfbal) die kunstmatig de bekwaamheid of het oordeel, dat nodig is in de essentie van de uitdaging van het spel, beïnvloeden,
 • het gebruik van uitrusting (inclusief golfclubs en golfballen) op een onregelmatige manier bij het maken van uw slag. Met 'onregelmatige manier' wordt bedoeld dat de wijze waarop u iets uitvoerd fundamenteel anders is dan het voorgenomen gebruik ervan en niet herkend wordt als normaal onderdeel van het spel.

Voorbeelden van toegestane uitrusting: het gebruik van een afstandsmeter, opvragen van algemeen weer van een weerstation in de buurt, het meten van de temperatuur en de luchtvochtigheid op de golfbaan, gebruik van informatie welke is verkregen voordat de ronde begon en het luisteren van achtergrond muziek of het lezen van nieuws welke niet gerelateerd is aan de competitie.

Voorbeeld van niet toegestande uitrusting: metingen van hoogteverschillen, software die tips geeft over clubkeuze en de speellijn, metingen van de windsnelheid op de baan of het gebruik van poeder om de windrichting en snelheid te bepalen.

De golfbal

Welke golfballen mogen in het spel gebruikt worden?

U moet een golfbal gebruiken die aan de regels van de uitrusting voldoen (Equipment Rules). U mag ook met een golfbal spelen die u van iemand anders heeft gekregen, waaronder een andere speler op de baan.

U mag geen golfbal slaan waarbij de eigenschappen bewust zijn gewijzigd (zoals het opwarmen van de golfbal of een extra laag aanbrengen).

Een golfbal breekt uit elkaar

Er is geen straf als een golfbal in stukken breekt na een slag. De slag zelf telt ook niet mee en de speler moet de slag opnieuw maken vanaf de oorspronkelijke plek met een andere golfbal. De oorspronkelijke plek moet bij benadering bepaald worden en mag niet in een ander gebied van de golfbaan liggen.

Een breuk of scheur in een golfbal

Wanneer u een goede reden heeft om te denken dat uw golfbal een breuk of scheur heeft opgelopen, mag u de plek van de golfbal markeren en de bal opnemen om de schade te onderzoeken. U mag de golfbal niet schoonmaken (met uitzondering op de green).

U mag de golfbal vervangen, door een andere golfbal op de oorspronkelijke plek te plaatsen, als het duidelijk zichtbaar is dat er een breuk of scheur in de golfbal zit en deze beschadiging is opgelopen tijdens het spelen van de huidige hole. Lichte beschadigingen zoals krasjes of beschadigde kleuren of verf zijn geen redenen om een golfbal te vervangen.

Golfbal op de green helpt in het spel

Alleen op de green geldt dat een golfbal die op de green ligt en iemand kan helpen in het spel, gemarkeerd en opgenomen dient te worden. Een golfbal kan bijvoorbeeld dienen als referentiepunt of om een golfbal tegen te houden dichtbij de hole. Als een golfbal in het spel kan helpen, dan kan er ook voor gekozen worden om deze golfbal als eerste te spelen.

Let op dat wanneer u en een andere speler afspreken om een golfbal te laten liggen zodat deze de andere speler kan helpen u beide twee strafslagen krijgen als er daadwerkelijk een slag gemaakt wordt na deze afspraak.

Golfbal hindert in het spel

U mag een golfbal overal op de baan alleen markeren en opnemen als de andere speler op een redelijke wijze vaststelt dat uw golfbal in de weg ligt voor zijn of haar spel. Bij het opnemen mag u de golfbal niet schoonmaken tenzij uw golfbal op de green lag. In Strokeplay mag u ook als eerste spelen als uw golfbal in de weg ligt.

Golfbal schoonmaken

Bij het opnemen van een golfbal op de green mag de golfbal altijd schoongemaakt worden. Als u een golfbal ergens anders opneemt, mag de golfbal altijd schoongemaakt worden, tenzij de golfbal wordt opgenomen:

 • om vast te stellen dat een golfbal een breuk of een scheur heeft opgelopen,
 • om vast te stellen dat het uw golfbal is en u de golfbal wilt identificeren (schoonmaken mag zover nodig om te identificeren),
 • omdat de golfbal het spel hindert,
 • om vast te stellen of de golfbal in een conditie ligt die u mag ontwijken (en wanneer u onder een regel mag ontwijken, mag u de golfbal wel schoonmaken).

Golfbal in rust bewogen of opgenomen

Een golfbal moet gespeeld worden hoe deze ligt. Er zijn oorzaken waardoor de golfbal bewust of onbewust bewogen of opgenomen wordt. In het algemeen gelden de volgende regels.

Een golfbal in rust die door natuurkrachten wordt bewogen, zoals wind of water, moet normaal gesproken gespeeld worden vanaf de nieuwe locatie.

Een golfbal in rust die voor de slag opgenomen of bewogen wordt door iedereen waaronder een invloed van buitenaf, moet teruggeplaatst worden op de originele plek.

In de nabijheid van golfballen in rust wordt u geacht goed op te letten. Mocht u een beweging veroorzaken van uw golfbal of die van uw tegenstander dan zult u normaal gesproken één strafslag krijgen (met uitzondering op de green).

Tijdens het zoeken naar een golfbal krijgt u geen straf voor het per ongeluk bewegen van een golfbal.

Golfbal in beweging raakt per ongeluk speler, caddie, uitrusting of ander persoon

Wanneer een golfbal in beweging per ongeluk van richting wordt veranderd doordat deze een speler, caddie, uitrusting of ander persoon raakt, krijgt niemand straf en moet de golfbal gespeeld worden zoals deze ligt.

Op de green geldt dat wanneer u een slag maakt vanaf de green en uw golfbal raakt een andere golfbal die ook al op de green lag, u twee strafslagen krijgt en u uw golfbal moet spelen zoals deze ligt.

Op de green geldt ook dat wanneer een golfbal per ongeluk een persoon, dier of los obstakel op de green raakt, de slag niet telt en de golfbal teruggeplaatst dient te worden om de slag opnieuw te doen.

Golfbal in beweging raakt invloed van buitenaf zoals een dier

Wanneer een golfbal in beweging per ongeluk van richting wordt veranderd doordat deze een invloed van buitenaf raakt, krijgt niemand straf en moet de golfbal gespeeld worden zoals deze ligt.

Golfbal raakt een andere golfbal

Overal behalve op de green: wanneer een golfbal in beweging per ongeluk van richting wordt veranderd doordat deze een andere golfbal raakt, krijgt niemand straf en moet de golfbal gespeeld worden zoals deze ligt.

Op de green geldt dat wanneer u een slag maakt vanaf de green en uw golfbal raakt een andere golfbal die ook al op de green lag, u twee strafslagen krijgt en u uw golfbal moet spelen zoals deze ligt.

Golfbal in beweging bewust gestopt door een persoon

Het laten afwijken of laten stoppen van een golfbal door een speler of door het positioneren van uitrusting is niet toegestaan.

Als het bekend of praktisch zeker is dat een speler de golfbal bewust heeft gestopt of laten afwijken, mag de golfbal niet gespeeld worden zoals deze ligt. Als de speler toch doorspeelt, krijgt de speler de algemene straf van twee strafslagen of verliest de speler de hole in Matchplay.

Gespeeld vanaf alle locaties op de baan (behalve vanaf de green): de speler moet een bal droppen in een dropzone met een referentiepunt gebaseerd op de plek waar de golfbal eigenlijk terecht was gekomen. De dropzone is één clublengte groot, lifgt niet dichter bij de hole en moet in hetzelfde gebied van de baan liggen als het referentiepunt. Als de golfbal op de green was gestopt, moet een golfbal op deze positie geplaatst worden. Mocht de bal buiten de baan terecht zijn gekomen, dan moet de speler terug naar de plek waar de golfbal lag voordat de slag gemaakt werd.

Gespeeld vanaf de green: de slag telt niet en de golfbal moet op de oorspronkelijk plek teruggeplaatst worden.

Bewust objecten verplaatsen bij een golfbal in beweging

Bij een golfbal in beweging is het niet toegestaan de fysieke condities bewust te wijzigen of losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels weg te nemen zodat de uiteindelijke plek waar de golfbal tot stilstand komt beïnvloed wordt.

Dit geldt niet voor een vlaggenstok die eerder uit de hole is gehaald en op de green ligt of voor een golfbal in rust op de green tijdens het putten.

In de bunker

Wanneer is een golfbal in een bunker?

Een golfbal ligt in een bunker als de golfbal op het zand ligt binnen de grenzen van de bunker. Als de golfbal binnen de grenzen van de bunker op een los natuurlijk voorwerp, los obstakel, abnormale baanconditie of integraal deel van de baan ligt, dan ligt de golfbal ook in de bunker. Ligt de golfbal op een stuk gras of grond binnen de grenzen van de bunker en dus niet op het zand, dan ligt de golfbal niet in de bunker. Als het om een stuk grond gaat waar normaal gesproken het zand van de bunker had moeten liggen, dan ligt de golfbal wel in de bunker. Zie de onderstaande afbeelding voor verheldering.

Wanneer ligt een golfbal in een bunker en hoe handelt u dan?

Golfbal onspeelbaar verklaren in een bunker

U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze in een bunker ligt. De opties die u heeft bij het onspeelbaar verklaren van een golfbal met één strafslag in een bunker zijn in de onderstaande illustratie aangegeven.

Een golfbal onspeelbaar verklaren in een bunker

Optie 1 - slag en afstand

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Optie 2: back-on-the-line

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Optie 3: zijwaarts ontwijken

Als laatste optie kan de speler ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in een hetzelfde gebied op de baan liggen.

Optie 4: back-on-the-line buiten de bunker

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag buiten de bunker liggen.

Wanneer mag u het zand in een bunker wel of niet aanraken?

Het is niet verboden om het zand in een bunker aan te raken, zolang u als golfer geen voordeel haalt uit deze actie. Hiermee wordt bedoeld dat u niet de conditie van het zand mag testen of dat u de ligging van de bal mag verbeteren. U mag uw uitrusting wel gewoon in de bunker zetten of u mag op een golfclub leunen in de bunker om te rusten of om uw stabiliteit te bewaren. Het blijft wel belangrijk dat u het zand niet met uw golfclub vlak voor of direct achter de golfbal raakt tijdens de oefenswing of tijdens de backswing van de slag.

Een golfbal in een bunker zoeken en identificeren

Het zoeken naar een golfbal mag maximaal 3 minuten in beslag nemen. Tijdens het zoeken mag zand, water of planten opzij geschoven of verplaatst worden om de golfbal te vinden, zolang dit maar op een redelijke wijze wordt uitgevoerd. Mocht het zo zijn dat een golfbal diep in het zand van een bunker ligt, dan mag u het zand verplaatsen om de golfbal te identificeren. U moet daarna de ligging van de golfbal zo goed mogelijk corrigeren in de oorspronkelijke staat.

Als u een golfbal wilt opnemen om deze te identificeren, hoeft dit niet gemeld te worden aan de andere spelers, maar u dient wel de locatie van de golfbal te merken. U mag de golfbal niet meer dan nodig schoonmaken (op de green mag de golfbal wel grondig schoongemaakt worden) tijdens het opnemen en identificeren van de golfbal.

Losse natuurlijke voorwerpen in een bunker

Een los natuurlijk voorwerp mag in een bunker zonder straf weggenomen worden. Dit mag u doen door gebruik van uw hand, voet, club of andere uitrusting.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp, moet de golfbal teruggeplaatst worden op de originele plek. Op de green en op de afslagplaats is dit zonder straf, in alle andere gebieden krijgt u één strafslag voor het bewegen van de golfbal bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp.

Losse obstakels in een bunker (zoals harken of een handdoek)

Een los obstakel mag in een bunker zonder straf weggenomen worden.

Als een bal beweegt bij het weghalen van een los obstakel, moet de golfbal zonder straf teruggeplaatst worden op de originele plek.

Uitzondering: tee-markeringen mogen niet verplaatst worden als u vanuit de afslagplaats dient te spelen!

Een golfbal beweegt bij het weghalen van een los obstakel

Abnormale baanomstandigheden in een bunker (gat door een dier, grond in bewerking en tijdelijk water)

Abnormale baanomstandigheden: gat door een dier, grond in bewerking en tijdelijk water

Als u in een bunker last heeft van een abnormale baanomstandigheid dan heeft u de optie om deze te ontwijken zonder straf of u kunt de golfbal buiten de bunker droppen met één strafslag.

Het ontwijken zonder straf betekent dat de dropzone binnen de bunker moet liggen en u moet handelen volgens regel 16.1b (Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied). In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een rechtshandige golfer bij het bepalen van de dropzone.

Als u buiten de bunker wilt droppen met één strafslag, gebruikt u de back-on-the-line methode. U trekt een lijn vanaf de hole door het punt waar de originele bal in de bunker lag. Op deze denkbeeldige lijn kiest u een referentiepunt dat verder weg ligt dan de originele golfbal, u bepaalt zelf hoe ver u terug gaat. De grootte van de dropzone is één clublengte en mag in elk gebied van de baan liggen.

Abnormale baanomstandigheid ontwijken in een bunker van de golfbaan

Twee golfballen in een bunker dicht bij elkaar

U mag een golfbal in een bunker alleen markeren en opnemen als de andere speler op een redelijke wijze vaststelt dat uw golfbal in de weg ligt voor zijn of haar spel. Bij het opnemen mag u de golfbal niet schoonmaken. In Strokeplay mag u ook als eerste spelen als uw golfbal in de weg ligt.

Het verbeteren van het gebied rondom de golfbal

Het is niet toegestaan het gebied rondom de golfbal te verbeteren zodat u een potentieel voordeel kan behalve bij uw slag. Bij het innemen van de stand is het wel toegestaan om uw voeten stevig neer te zetten en daarbij uw voeten deels in te graven in het zand. Tijdens de backswing is het niet toegestaan om het zand te raken om het gebied voor de golfbal bijvoorbeeld te egaliseren.

Op de green

Wanneer is een golfbal op de green?

Uw golfbal ligt op de green wanneer een deel van de golfbal de green raakt of wanneer een deel van golfbal op of in iets (o.a. los natuurlijk voorwerp en los obstakel) ligt binnen de grenzen van de green.

Repareren en schoonmaken van de green

Uw golfbal hoeft niet op de green te liggen om zand en losse aarde weg te halen van de green. Schade aan de green mag hersteld worden naar de originele staat met behulp van uw handen, voeten, een golfclub, een marker of een pitchfork.

Voorbeelden van schade aan de green: balmarkeringen, schade door spikes, krassen en inkepingen verzoorzaakt door uitrusting of een vlaggenstok, schades veroorzaakt door machines van de greenkeepers, sporen van dieren en ingebedde objecten (zoals een steen, tee of een eikel).

Testen van de green

U mag de green niet testen door bijvoorbeeld een golfbal over de green of een verkeerde green te laten rollen. U krijgt de algemene straf van twee strafslagen voor overtreding van deze regel.

De green van een net gespeelde hole mag wel getest worden.

Markeren, opnemen en schoonmaken van een golfbal op de green

Uw golfbal op de green mag opgenomen en schoongemaakt worden. De plek van de golfbal moet gemarkeerd worden voordat u de golfbal opneemt en daarna moet u de golfbal terugplaatsen.

Vlaggenstok in of uit de hole

Het is toegestaan om de vlaggenstok in de hole te laten staan tijdens het putten en de golfbal mag de vlaggenstok dan zonder straf raken. De beslissing om de vlaggenstok in de hole te laten staan, moet wel voor de slag gemaakt zijn. Als u ervoor kiest om de vlaggenstok niet in de hole te laten staan, moet de vlaggenstok van te voren uit de hole gehaald worden of mag de speler iemand vragen om de vlag te bewaken tijdens de slag. De golfbal mag de vlaggenstok dan niet raken, ook niet als deze op de grond is gelegd. De golfbal mag de vlaggenstok of de persoon die bewaakt wel raken als het erg duidelijk is dat dit niet bewust is gedaan om de golfbal op een positieve manier te beïnvloeden.

Golfbal rust in de hole tegen de vlaggenstok aan

Een golfbal die tegen de vlaggenstok aan ligt en met een deel onder het grondoppervlak van de green ligt in de hole, wordt gezien als uitgeholed.

Als de golfbal tegen de vlaggenstok aan ligt maar met geen een deel onder het grondoppervlak van de green in de hole ligt, geldt het volgende:

 • Uw golfbal is niet uigeholed en de golfbal moet gespeeld worden zoals deze ligt,
 • Als bij het wegnemen van de vlaggenstok de golfbal in de hole valt of wegrolt, moet de golfbal teruggeplaatst worden op de lip van de hole

Golfbal hangt over de hole

Wanneer een golfbal op de lip van de hole tot stilstand komt en er een kans bestaat dat deze alsnog in de hole valt, mag u op een normale manier naar de hole lopen zonder hier onnodig veel tijd voor te nemen. Zodra u bij de hole bent aangekomen mag u nog 10 seconden wachten om te zien of de golfbal alsnog in de hole valt.

Als de golfbal tijdens deze wachttijd in de hole valt dan heeft u de hole met de vorige slag uigeholed.

Als de golfbal tijdens de wachttijd niet in de hole valt, dan wordt de golfbal als 'in rust' gezien. Valt de golfbal dan alsnog in de hole, dan heeft u ook met de vorige slag de hole uitgeholed, maar wordt één strafslag aan de score op de hole toegevoegd.

Golfbal of marker op de green verplaatst

Er is geen straf bij het per ongeluk bewegen van een marker of een golfbal op de green. De marker of golfbal moet op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst worden.

De manier waarop gehandeld moet worden als een golfbal op de green wordt bewogen door natuurkrachten hangt af van de situatie.

 • Golfbal is al opgenomen en teruggeplaatst: de golfbal moet terugplaatst worden op de oorspronkelijke plek.
 • Golfbal is nog niet opgenomen en teruggeplaatst: de golfbal moet gespeeld worden vanaf de nieuwe plek.

Golfbal in beweging van richting veranderd

Als beide golfballen op de green lagen voor de slag, krijgt de speler die een golfbal speelt en daarmee een andere golfbal raakt twee strafslagen en moet de slag opnieuw doen vanaf de oorspronkelijke plek.

Als u een golfbal naar de green speelt en dan een golfbal in rust op de green raakt, speelt u uw eigen golfbal zoals deze ligt zonder straf en moet de andere golfbal teruggeplaatst worden (indien onzeker over de positie, dan moet deze zo goed mogelijk ingeschat worden).

U mag op de green een vlaggenstok (die uit de hole is gehaald), een golfbal of een marker verplaatsen bij een golfbal in beweging, zodat deze de golfbal niet raakt. Bij een golfbal in beweging is het verder niet toegestaan de fysieke condities bewust te wijzigen of losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels weg te nemen zodat de uiteindelijke plek waar de golfbal tot stilstand komt beïnvloed wordt.

Golfbal of marker helpt of hindert in het spel

U mag een golfbal overal op de baan alleen markeren en opnemen als de andere speler op een redelijke wijze vaststelt dat uw golfbal in de weg ligt voor zijn of haar spel. Bij het opnemen mag u de golfbal niet schoonmaken tenzij uw golfbal op de green lag. In Strokeplay mag u ook als eerste spelen als uw golfbal in de weg ligt.

Wanneer een balmarker in het spel helpt of hinder, mag u:

 • uw eigen balmarker verplaatsen,
 • een speler verzoeken zijn of haar balmarker te verplaatsen.

Een marker moet met behulp van een meetinstrument verplaatst worden naar een andere plek. Een veel gebruikte methode is het gebruik van het raakvlak van de putter en deze op te lijnen me een vast punt in het verlegde van de richting van het raakvlak. Op deze manier kunt u daarna weer eenvoudig bepalen waar uw oorspronkelijk plek was.

Vast obstakel of tijdelijk water

Een golfbal op de green met hinder van een abnormale baanomstandigheid mag zonder straf verplaatst worden.

Op een green bepaalt u het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en hier plaats u de originele of andere golfbal om een abnormale baanomstandigheid zonder straf te ontwijken. In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een linkshandige speler om deze plek te bepalen. De locatie van de te plaatsen golfbal moet op de green of in het algemene gebied liggen en mag niet dichter bij de hole zijn.

Abnormale baanconditie (waaronder tijdelijk water) ontwijken op een green

Ontwijken van een verkeerde green

Als uw golfbal op een verkeerde green ligt of als een verkeerde green in de weg zit bij uw voorgenomen stand of swing (uitgaande van een representatieve clubkeuze), moet u de verkeerde green zonder strag ontwijken met een drop in een dropzone.

In de onderstaande illustratie is uitgegaan van een rechtshandige speler. Golfbal A ligt op een verkeerde green en het dichtsbijzijnde punt zonder enige belemmering voor golfbal A is positie P1. Het referentiepunt P1 wordt gebruikt om de dropzone te bepalen die één clublengte groot is, niet dichter bij de hole ligt en in hetzelfde gebied als het referentiepunt ligt.

Verkeerde green moet u zonder straf ontwijken met een drop

Verankerd putten niet toegestaan

Het is tijdens een slag niet toegestaan om geheel of gedeeltelijk de golfclub te verankeren. Zie onderstaande illustratie ter verduidelijking.

Wat is verankerd putten oftewel bellyputten?

Caddie mag niet achter de golfbal op de speellijn staan

Tijdens het innemen van de stand totdat u de slag heeft gemaakt:

 • mag de caddie niet op of vlakbij de extensie van de speellijn staan achter uw golfbal,
 • als u toch de stand inneemt, kunt u de straf hierna niet meer ontwijken door weg te stappen.

Een caddie mag niet achter de speler op de speellijn staan

Clubhuis

Waar moet een (eerste) scorekaart ingeleverd worden voor uw handicap?

Voor handicap 54 (het oude GVB) moet u het golfregelexamen positief afleggen en een scorekaart met minimaal 36 punten inleveren. Daarnaast moet de golfpro de golfbaanpermissie voor u aftekenen, waarmee wordt aangegeven dat u over een bepaald niveau beschikt.

Voor het registreren van uw NGF-lidmaatschap en uw handicap heeft u een lidmaatschap nodig bij een golfclub. Deze golfclub zorgt ervoor dat uw scorekaarten verwerkt worden bij de NGF en daarmee uw handicap ook aangepast kan worden. Uw eerste scorekaart moet bij deze partij ook ingezonden worden. Zij verwerken uw scorekaart en zullen uw eerste handicap bij de NGF registreren.

Voor het actualiseren van uw handicap geldt hetzelfde. Elke scorekaart die loopt, moet afgegeven worden bij uw registrerende partij. Tegenwoordig gaat dit ook vaak digitaal via een website, app of computer in het clubhuis.

Hoe vult u een scorekaart helemaal correct in?

Verantwoordelijkheden van de marker: na elke hole moet de marker navraag bij u doen over het aantal slagen op de laatst gespeelde hole en vult de marker deze score in op de scorekaart.

Aan het einde van de ronde moet de marker alle scores op uw scorekaart controleren en bevestigen door middel van het plaatsen van een handtekening.

Verantwoordelijkheden van de speler: aan het einde van de ronde moet u:

 • alle scores op alle holes controleren of deze correct zijn,
 • ervoor zorgen dan de marker alle scores op uw scorekaart heeft bevestigd,
 • geen scores op de scorekaart aanpassen zonder nadrukkelijke toestemming van de marker of de Commissie,
 • de scores bevestigen door het plaatsen van een handtekening en de scorekaart direct inleveren bij de Commissie.

Bij een wedstrijd zorgt de Commissie voor het invullen van uw naam, datum, handicap en de starttijd. Eventueel aangevuld met het aankruisen van de gebruikte tee. Mocht u buiten een wedstrijd spelen, let er dan op dat u deze gegevens zelfs invult.

Hoe vul je een qualifying scorekaart goed in tijdens het golfen?

Wie mag als marker fungeren tijdens een ronde golf?

Iedereen die het golfregelexamen succesvol heeft afgerond, is gematigd om voor een andere speler marker te zijn.

Etiquette: zorgen voor de golfbaan

De etiquette in golf zijn richtlijnen voor de manier waarop het golfspel gespeeld zou moeten worden. Door deze richtlijnen te volgen zal iedereen de meeste plezier uit het spel kunnen halen.

Bunkers aanharken: na het verlaten van de bunker worden spelers gevraagd om de bunker aan te harken, zodat kuilen en andere oneffenheden niet meer aanwezig zijn.

Repareren van divots, balmarkeringen en schade door schoenen: divots ontstaan na een slag of balmarkeringen op de green door het neerkomen van golfballen moeten netjes gerepareerd worden. Mochten spelers balmarkeringen vinden die door andere spelers niet gerepareerd zijn, dan dienen deze ook gerepareerd worden. Na het voltooien van de hole moet de green op schade door schoenen gecontroleerd en desgewenst gerepareerd worden.

Voorkom onnodige schade: let op bij het maken van een oefenswing dat u de golfbaan niet beschadigd. Ditzelfde geldt bij het op de grond slaan van een golfclub in woede of om een andere rede.

Wees voorzichtig op de green. Zet geen golftassen op de green en leg de vlaggenstok netjes weg op de green. Ga ook niet te dicht bij de hole staan met uw voeten en wees voorzichtig bij het weghalen van een golfbal of vlaggenstok uit de hole. Het is niet de bedoeling dat een golfclub wordt gebruikt om de golfbal uit de hole te halen.

Bij het gebruik vaan buggy dient u de paden en de regels te volgen die zijn voorgeschreven voor een buggy.

Etiquette: vlot en ready golf spelen

Zorg er altijd voor dat u met voldoende tempo de ronde golf speelt. 'Ready golf' zorgt voor een goede doorstroming op de golfbaan en weinig hinder van elkaar. U moet er zelf voor zorgen dat u niet te ver achterop raakt op uw voorgaande flight. Als er meer dan een hole ruimte zit tussen uw groep de de groep voor u en de flight achter u heeft hinder van uw langzamere spel, laat deze groep achter u dan voorgaan, ongeacht het aantal spelers in deze groep. Het doorlaten van een groep achter u kan ook al op een eerder moment plaatsvinden als blijkt dat zij beduidend sneller spelen.

Ready golf betekent dat u klaarstaat om te spelen wanneer het uw beurt is. Dat betekent dat u alvast naar uw eigen golfbal loopt en bedenkt hoe u uw volgende slag gaat maken terwijl de andere(n) spelen. Aangekomen op de green is het handig om de golftas alsvast op een plek te zetten richting de volgende hole. Na het voltooien van een hole dient u de green spoedig te verlaten en daarna pas de scores te noteren.

Bij een verloren bal buiten een waterhindernis of in het gebied buiten-de-baan doet u er verstandig aan om alvast een provisionele bal te spelen. Geef een signaal aan de groep achter u om door te lopen als blijkt dat de golfbal niet snel gevonden lijkt te worden. Hierdoor houdt u de groep achter u niet te lang op.

Etiquette: rekening houden met andere spelers op de golfbaan

Niet storen of afleiden: zorg ervoor dat wanneer een andere speler aan de beurt is u de speler niet uit de concentratie haalt door te bewegen, praten of onnodig geluid te maken.

Tee uw golfbal pas op zodra het uw beurt is en sta niet dicht bij de golfbal van iemand anders, direct achter de golfbal of direct achter de hole op de green zodra een speler zijn of haar swing wilt maken.

Op de green: op de green hoort u niet op de speellijn van een andere speler te staan of lopen. Let erop dat uw schaduw niet over de speellijn van de speler valt.

Etiquette: veiligheid op de golfbaan

Pas op bij het maken van een swing of oefenswing dat er niet iemand in de buurt van u staat of dat er objecten die weg kunnen schieten bij uw swing (zoals stenen of takken etc.) tegen andere personen aan kunnen komen.

Sla uw golfbal pas als de groep voor u buiten uw bereik is. Als uw golfbal misschien andere personen kan raken, waarschuw deze mensen dan meteen met het traditionele woord 'FORE'.