Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Golfgids met de basis voor beginnende golfers

Een handige golfgids met de belangrijkste golfregels kort en krachtig uitgelegd. Ideaal voor beginnende golfers of golfers die snel een veel voorkomende golfregel willen opzoeken. Gebruik de index aan de linkerzijde om snel naar een specifiek onderwerp te gaan.

 • Etiquette

 • Veiligheid

  Veiligheid in de baan is belangrijk, een golfbal kan iemand namelijk aardig verwonden. Met de volgende punten kunt u de veiligheid vergroten.

  • Veroorzaak met oefenswings geen schade en kijk uit dat u medespelers niet in gevaar brengt,
  • Sla geen bal voordat spelers voor u buiten bereik zijn,
  • Let op de voorrangsregeling van greenkeepers, normaliter betekent een zwaailicht dat u niet moet slaan,
  • Bij dreigend gevaar na een slag roep ‘FORE’.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Rekening houden met andere spelers

  Golf is een zeer technische sport waarbij de concentratie hoog is. Het is daarom belangrijk dat u rekening houdt met uw medespelers. Met behulp van de volgende punten kunt u dit bereiken.

  • Niet storen of afleiden als iemand slaat.
  • Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan.
  • Zet elektronische apparaten uit.
  • Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw veroorzaken.
  • Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed.
  • Score pas noteren op weg naar de volgende hole.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Speeltempo

  In de baan zult u merken dat iedere flight een ander tempo heeft. De doorstroming kan met de volgende punten optimaal behouden worden.

  • Speel en loop in een vlot tempo.
  • Houd aansluiting met de groep vóór u. U moet de groep achter u doorlaten als u een hele hole afstand verliest.
  • Laat een snellere groep door als er ruimte is.
  • Let op uw beurt en zorg dat u klaar bent om te spelen.
  • Speel een provisionele bal als uw bal misschien verloren is.
  • Laat door als u waarschijnlijk lang moet zoeken.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Zorg voor de baan
  • Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers.
  • Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green.
  • Ga zorgvuldig om met de green en het gebied rond de hole.
  • Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Pitchmark repareren

 • Pitchmark repareren

  Een golfbal die van een hoogte op de green neerkomt veroorzaakt een klein kuiltje. Dit kuiltje moet gerepareerd worden om de green in goede staat te houden en andere spelers geen last te bezorgen van dit kuiltje. Een pitchmark kunt u eenvoudig repareren met een pitchvork.

  1. Zet de pitchvork vlak naast de pitchmark in de grond.
  2. Beweeg de pitchvork naar de pitchmark toe, waardoor de grond zijwaarts naar de pitchmark beweegt en deze weer opvult.
  3. Herhaal dit enkele malen rondom de pitchmark.
  4. Probeer niet de pitchmark omhoog te ‘trekken’ door de pitchvork van de pitchmark af te bewe- gen. De wortels van het gras breken dan en de plek wordt bruin.
  5. Duw de ontstane oneffenheid plat met uw putter of uw voet.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Golfregels

 • Voordat u de ronde begint is het verstandig om
  • De Plaatselijke Regels op de scorekaart en het publicatiebord te lezen.
  • Een merkteken op uw bal te zetten; veel golfers spelen met het- zelfde merk bal en als u uw bal niet kunt identificeren wordt hij als verloren beschouwd.
  • Uw stokken te tellen; u mag hoogstens 14 stokken meenemen (regel 4.1b)

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Tijdens de ronde
  • is het niet toegestaan advies te krijgen of te geven van/aan andere behalve uw partner of caddie; informatie over golfregels, afstanden op de golfbaan en de positie van bunkers, vlaggen, etc is wel toegestaan (regel 10.2),
  • is het niet toegestaan oefenballen te slaan tijdens een hole (5.5), maar chips en putts op de green van de vorige hole maken mag wel,
  • is het niet toegestaan om bijzondere apparatuur te gebruiken tenzij specifiek toegestaan volgens de golfregels (regel 4.3).

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Aan het einde van de ronde
  • bij strokeplay; zorg dat de scorekaart volledig is ingevuld (inclusief handtekening van u en uw marker) en lever de scorekaart zo snel mogelijk in bij de wedstrijdcommissie (regel 6-6),
  • bij matchplay; zorg dat de uitslag wordt doorgegeven.

  Hoe vul je een qualifying scorekaart goed in tijdens het golfen?

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Afslaan & de bal spelen

 • De afslag

  De afslagplaats is de startplaats van de te spelen hole. Het is een rechthoekige strook, twee stoklengten diep, waarvan de voorkant en de zijkanten worden bepaald door de buitenzijden van twee teemerken. Een golfbal is buiten de afslagplaats wanneer deze er geheel buiten ligt. Als u buiten dit gebied afslaat:

  • strokeplay: u krijgt twee strafslagen en u moet de fout herstellen door alsnog vanaf de juiste positie af te slaan. Corrigeert u de fout niet? Dan wordt u gediskwalificeerd.
  • matchplay: er is geen straf, maar uw tegenstander mag eisen dat u de afslag opnieuw doet, mits dit direct wordt gevraagd. In dit geval telt de eerdere afslag niet.

  Wanneer is een golfbal vanuit de afslagplaats gespeeld?

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Zoeken en identificeren

  Het zoeken naar een golfbal mag maximaal 3 minuten in beslag nemen. Tijdens het zoeken mogen zand, water of planten opzij geschoven of verplaatst worden om de golfbal te vinden, zolang dit maar op een redelijke wijze wordt uitgevoerd. Mocht het zo zijn dat een golfbal diep in het zand van een bunker ligt, dan mag u het zand verplaatsen om de golfbal te identificeren. U moet daarna de ligging van de golfbal zo goed mogelijk corrigeren in de oorspronkelijke staat.

  Als u een golfbal wilt opnemen om deze te identificeren, hoeft dit niet gemeld te worden aan de andere spelers, maar u dient wel de locatie van de golfbal te merken. U mag de golfbal niet meer dan nodig schoonmaken (op de green mag de golfbal wel grondig schoongemaakt worden) tijdens het opnemen en identificeren van de golfbal.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • De bal spelen

  Speel de golfbal zoals deze ligt. U mag de condities die uw slag beïnvloeden niet verbeteren door:

  • elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de golfbaan, out-of-bounds markering of de teemarker (als u vanuit de afslagplaats speelt) te verplaatsen, bewegen of breken, of
  • een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel opzij te bewegen om een stand in te nemen, of
  • het oppervlak van de grond te wijzigen, of
  • zand of losse aarde neer te drukken of te verwijderen, of
  • dauw, rijp of water te verwijderen.

  Als uw bal in een bunker of in een hindernis ligt, mag u:

  • de grond of het water aanraken zonder hierbij de condities te testen of te verbeteren,
  • losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels verplaatsen.

  Als u de verkeerde golfbal speelt

  • strokeplay: u krijgt twee strafslagen en u moet de fout herstellen door de juiste bal te spelen (regel 6.3c),
  • matchplay: u verliest de hole.

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • Spelen van een verkeerde plaats

 • Afslaan op de verkeerde hole

  Strokeplay: als u afslaat op de verkeerde hole dan moet u de hole niet uitspelen. De slag vervalt en u gaat alsnog naar de juiste afslag en telt twee strafslagen bij uw score op.

  Matchplay: de tegenstander kan uw slag annuleren en eisen dat u alsnog vanuit de juiste afslagplaats afslaat. Er is geen verdere straf.

  Laatst bijgewerkt: 09-02-2019

 • Buiten de afslagplaats op de juiste hole

  Strokeplay: als u afslaat op de verkeerde hole dan moet u de hole niet uitspelen. De slag vervalt en u gaat alsnog naar de juiste afslag en telt twee strafslagen bij uw score op.

  Matchplay: de tegenstander kan uw slag annuleren en eisen dat u alsnog vanuit de juiste afslagplaats afslaat. Er is geen verdere straf.

  Laatst bijgewerkt: 09-02-2019

 • Verkeerde plaats op de golfbaan

  U speelt van een verkeerde plaats:

  • Als u een slag doet naar uw bal die is bewogen of opgenomen en die niet op de juiste plaats is teruggelegd.
  • Als u een slag doet naar een bal op een deel van de baan waar geen slag mag worden gedaan (bijvoorbeeld vanuit een grond in bewerking (GUR) of een verboden speelzone).
  • Als u een slag doet naar een bal die op een verkeerde plaats is gedropt of geplaatst.

  Voor elke situatie geldt een ander aantal strafslagen, maar als u de bal op een verkeerde plaats heeft gedropt of geplaatst en u heeft hem nog niet gespeeld, kunt u de straf voorkomen door de bal op te nemen en correct te droppen of te plaatsen.

  Laatst bijgewerkt: 09-02-2019

 • Op de green

 • Op de green

  Op de green mag u:

  • uw bal merken, opnemen en schoonmaken (plaats hem altijd op precies dezelfde plek terug), en
  • schades zoals pitchmarks, oude hole-pluggen en spikemarks repareren.

  U mag de vlaggenstok in de hole laten staan als u vanaf de green een slag doet naar de hole.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Golfbal bewogen of van richting veranderd

 • Bal in beweging van richting veranderd of gestopt

  Als een golfbal in beweging per ongeluk uzelf, elke andere speler of persoon, uw caddie, uw uitrusting of een invloed van buitenaf raakt en van richting wordt veranderd, volgt er geen straf voor geen enkele speler.

  Als beide golfballen op de green lagen voordat u een slag maakt en u raakt hierna met uw golfbal de golfbal van een andere speler, dan krijgt u de algemene straf van twee strafslagen in Strokeplay.

  Laatst bijgewerkt: 09-02-2019

 • Stilliggende bal bewogen

  Een golfbal moet gespeeld worden hoe deze ligt. Er zijn oorzaken waardoor de golfbal bewust of onbewust bewogen of opgenomen wordt. In het algemeen gelden de volgende regels.

  Een golfbal in rust die door natuurkrachten wordt bewogen, moet normaal gesproken gespeeld worden vanaf de nieuwe locatie.

  Een golfbal in rust die voor de slag opgenomen of bewogen wordt door iedereen waaronder een invloed van buitenaf, moet teruggeplaatst worden op de originele plek.

  In de nabijheid van golfballen in rust wordt u geacht goed op te letten. Mocht u een beweging veroorzaken van uw golfbal of die van uw tegenstander, dan zult u normaal gesproken één strafslag krijgen (met uitzondering op de green).

  Tijdens het zoeken naar een golfbal krijgt u geen straf voor het per ongeluk bewegen van een golfbal.

  Als een golfbal op de green beweegt door natuurkrachten ligt het eraan of de bal opgenomen en teruggeplaatst is of niet om te bepalen hoe u verder moet spelen (regel 13.1d).

  1. Bal is al opgenomen en teruggeplaatst: de bal moet teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plek.
  2. Bal is nog niet opgenomen en teruggeplaatst: u speelt de bal vanaf de nieuwe plek.

  Laatst bijgewerkt: 09-02-2019

 • Opnemen, droppen & plaatsen

 • Een bal opnemen, droppen & plaatsen

  Voordat u een golfbal, die moet worden teruggeplaatst, opneemt (bijv. wanneer u een golfbal opneemt op de green om deze schoon te maken), moet de positie van de golfbal gemarkeerd worden (regel 14-1).

  Als u een bal moet opnemen om deze onder een regel terug te plaatsen op de oorspronkelijke plek, dan moet u de positie markeren. Bij het ontwijken volgens een regel is het markeren niet verplicht.

  Het droppen van een golfbal moet vanaf kniehoogte en door de speler zelf uitgevoerd worden. Het droppen moet in een specifieke dropzone en bij het loslaten van de golfbal mag er geen effect aan de golfbal worden gegeven om de uiteindelijke ligging van de golfbal te beïnvloeden. De golfbal mag voordat deze de grond raakt de speler of zijn of haar uitrusting niet raken.

  Het is belangrijk bij het droppen dat de kniehoogte wordt bepaald als de golfer rechtop staat, de kniehoogte verlagen door bijvoorbeeld te knielen mag niet. De golfbal moet in de dropzone worden gedropt, maar de speler mag binnen of buiten dit gebied staan tijdens het droppen.

  Het correct droppen van een golfbal

  Bij het droppen van een golfbal op de correcte wijze, moet deze tot stilstand komen in de dropzone. Zie onderstaande afbeelding.

  Van links naar rechts zijn drie situaties getekend waarbij een golfbal gedropt wordt. De eerste situatieschets is een correct gedropte golfbal die in de dropzone tot stilstand komt. Het droppen is op een correcte wijze uitgevoerd. De tweede situatie geeft een drop weer die correct is uitgevoerd, maar de golfbal komt buiten de dropzone tot stilstand; de drop moet opnieuw uitgevoerd worden. De laatste situatie is een voorbeeld van een foute drop (bal komt buiten de dropzone neer op de grond) waarbij de golfbal uiteindelijk in de dropzone terechtkomt. De golfbal moet alsnog opnieuw gedropt worden.

  Droppen vanaf kniehoogte in de juiste dropzone

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Opnieuw droppen

  U moet opnieuw op de juiste manier een golfbal droppen in de dropzone. Komt de golfbal weer tot stilstand buiten de dropzone, dan ontwijkt u een conditie op de volgende wijze:

  • U plaatst de golfbal op het punt waar de golfbal bij de tweede drop als eerste contact met de grond maakte,
  • Als de golfbal niet stil blijft liggen op deze plek, dan moet u de golfbal nogmaals op dezelfde plek proberen te plaatsen,
  • Als de golfbal na de tweede keer plaatsen niet blijft liggen, dan moet u een golfbal zo dicht mogelijk bij de originele plek plaatsen waar de golfbal stil blijft liggen. Zie regel 14.2e met de voorwaarden die hierbij gelden.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Bal helpt of hindert spel

  Als u op redelijke wijze van mening bent dat een bal op de green iemand kan helpen (zoals een bal die als mogelijke stop kan fungeren vlakbij de hole), mag u de bal markeren en opnemen of als het een bal van iemand anders is, mag u de speler vragen de bal te markeren en op te nemen (regel 15.3a). In Strokeplay mag diegenen die de bal op moet nemen ook als eerste slaan.

  Op alle andere plekken op de baan mag een speler de andere speler verzoeken de bal te markeren en op te nemen als deze in de weg ligt voor het spel van de speler. De golfbal mag niet schoongemaakt worden bij het opnemen (regel 15.3b). In Strokeplay mag diegenen die de bal op moet nemen ook als eerste slaan.

  Het is niet toegestaan om af te spreken een golfbal te laten liggen als deze een andere speler helpt in het spel. Doet één van u een slag na deze afspraak, dan krijgen beide spelers de algemene straf.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Losse obstakels & natuurlijke voorwerpen

 • Losse natuurlijke voorwerpen wegnemen

  Een los natuurlijk voorwerp mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden. Dit mag u doen door gebruik van uw hand, voet, club of andere uitrusting.

  Als een bal beweegt bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp, moet de golfbal teruggeplaatst worden op de originele plek. Op de green en op de afslagplaats is dit zonder straf, in alle andere gebieden krijgt u één strafslag voor het bewegen van de golfbal bij het weghalen van een los natuurlijk voorwerp.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Losse obstakels wegnemen

  Een los obstakel mag overal op of buiten de baan zonder straf weggenomen worden.

  Als een bal beweegt bij het weghalen van een los obstakel, moet de golfbal zonder straf teruggeplaatst worden op de originele plek.

  Uitzondering: tee-markeringen mogen niet verplaatst worden als u vanuit de afslagplaats dient te spelen!

  Een golfbal beweegt bij het weghalen van een los obstakel

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Bal op of onder los obstakel

  Als een golfbal op of onder een los obstakel ligt dan mag u op deze manier handelen. U neemt uw golfbal op, haalt het losse obstakel weg en u dropt uw golfbal in de dropzone. De dropzone heeft een referentiepunt dat precies onder de originele plek van de bal ligt en de dropzone mag twee clublengtes groot zijn. De dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied van de baan liggen.

  Een los obstakel weghalen als de golfbal erop of onder ligt

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Ontwijken van vaste obstakels & abnormale baanomstandigheden

 • Ontwijken van vaste obstakels in het algemene gebied

  Voorbeelden van vaste obstakels zijn: vaste banken, schuilhutten, sprinklers en aangelegde wegen of paden. U mag deze obstakels in het algemene gebied zonder straf ontwijken door de golfbal in een dropzone te droppen, wanneer:

  • uw golfbal een vast obstakel raakt of erin of erop ligt,
  • het vaste obstakel bij het innemen van de stand en in het gebied van de voorgenomen swing in de weg zit,
  • op de green het vaste obstakel op de speellijn ligt (dit mag op of naast de green zijn).

  Bij het droppen zorgt u ervoor dat u gebruikmaakt van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding. Op positie B1 ligt de golfbal in of op het vaste obstakel en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is punt P1. Op positie B2 ligt de golfbal zo dat u als speler last heeft van het vaste obstakel bij het innemen van de stand en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is hierbij P2.

  Vast obstakel zonder straf ontwijken

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Ontwijken van abnormale baanomstandigheden in het algemene gebied

  In het algemene gebied mag u een abnormale baanomstandigheid ontwijken door het gebruik van een drop met de originele golfbal of een andere golfbal. U bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en u zorgt ervoor dat uw golfbal tot stilstand komt in de dropzone. De dropzone heeft als referentiepunt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, heeft een grootte van één clublengte vanaf het referentiepunt, ligt niet dichter bij de hole en ligt in het algemene gebied.

  Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied van de golfbaan

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Ontwijken van abnormale baanomstandigheden in een bunker

  Als u in een bunker last heeft van een abnormale baanomstandigheid dan heeft u de optie om deze te ontwijken zonder straf of u kunt de golfbal buiten de bunker droppen met één strafslag.

  Het ontwijken zonder straf betekent dat de dropzone binnen de bunker moet liggen en u moet handelen volgens regel 16.1b (Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied). In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een rechtshandige golfer bij het bepalen van de dropzone.

  Als u buiten de bunker wilt droppen met één strafslag, gebruikt u de back-on-the-line methode. U trekt een lijn vanaf de hole door het punt waar de originele bal in de bunker lag. Op deze denkbeeldige lijn kiest u een referentiepunt dat verder weg ligt dan de originele golfbal, u bepaalt zelf hoe ver u terug gaat. De grootte van de dropzone is één clublengte en mag in elk gebied van de baan liggen.

  Abnormale baanomstandigheid ontwijken in een bunker van de golfbaan

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Ontwijken van vast obstakels en abnormale baanomstandigheden op de green

  Een golfbal op de green met hinder van een abnormale baanomstandigheid mag zonder straf verplaatst worden.

  Op een green bepaalt u het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en hier plaats u de originele of andere golfbal om een abnormale baanomstandigheid zonder straf te ontwijken. In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een linkshandige speler om deze plek te bepalen. De locatie van de te plaatsen golfbal moet op de green of in het algemene gebied liggen en mag niet dichter bij de hole zijn.

  Abnormale baanconditie (waaronder tijdelijk water) ontwijken op een green

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Onspeelbare bal

 • Onspeelbare bal in het algemene gebied en op de green

  U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze overal op de baan ligt met uitzondering van een hindernis. Een hindernis kan alleen ontweken worden, ook als de bal volgens u onspeelbaar ligt.

  In de onderstaande afbeelding zijn de drie mogelijkheden te vinden nadat u een golfbal onspeelbaar heeft verklaard in het algemeen gebied. U krijgt één strafslag.

  Een golfbal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green

  Optie 1 - slag en afstand

  Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet in hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

  Optie 2: back-on-the-line

  Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

  Optie 3: zijwaarts ontwijken

  Als laatste optie kan de speler ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Een onspeelbare bal in een bunker

  U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze in een bunker ligt. De opties die u heeft bij het onspeelbaar verklaren van een golfbal met één strafslag in een bunker zijn in de onderstaande illustratie aangegeven.

  Een golfbal onspeelbaar verklaren in een bunker

  Optie 1 - slag en afstand

  Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

  Optie 2: back-on-the-line

  Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

  Optie 3: zijwaarts ontwijken

  Als laatste optie kan de speler ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en moet in een hetzelfde gebied op de baan liggen.

  Optie 4: back-on-the-line buiten de bunker

  Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag buiten de bunker liggen.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Hindernissen

 • Hindernissen met gele markeringen ontwijken

  Een gele hindernis kunt u op twee manieren ontwijken met bijtelling van één strafslag.

  Een golfbal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

  Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de originele golfbal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

  Een gele hindernis ontwijken

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Hindernissen met rode markeringen ontwijken

  Een rode hindernis kunt u op drie manieren ontwijken met bijtelling van één strafslag.

  Een golfbal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

  Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de originele golfbal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

  Zijdelins ontwijken: een speler kan ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is de plek waar de golfbal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • De grond raken bij het spelen van een bal in een hindernis

  U mag een golfbal spelen zoals deze ligt in de hindernis zonder straf. Hierbij gelden dezelfde regels als in het algemene gebied. Dit betekent dat u losse natuurlijke voorwerpen mag weghalen in een hindernis, u mag oefenswings maken die de grond of het water in de hindernis raken en u mag uw stok grounden bij de golfbal.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Bal verloren of buiten de baan, provisionele bal

 • Bal verloren of buiten de baan

  Bekijk de Plaatselijke Regels op de scorekaart om de grenzen van de baan vast te stellen. Deze worden in de regel bepaald door hekken, muren, witte palen of witte lijnen.

  Een bal is verloren buiten een hindernis als deze niet binnen drie minuten na het beginnen met zoeken is gevonden. Een golfbal is buiten de baan als de golfbal in zijn geheel over de grens van buiten de baan tot stilstand is gekomen. Bij een verloren bal en een golfbal buiten de baan moet u terug naar de plek waar u de oorspronkelijke golfbal heeft geslagen en krijgt u één strafslag, dat heet ‘slag en afstand’.

  Wanneer is een golfbal buiten de baan?

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Provisionele bal

  Een provisionele bal kan gespeeld worden als u denkt dat uw golfbal verloren is of buiten de baan tot stilstand is gekomen. Het zorgt ervoor dat het spel sneller hervat kan worden in het geval dat uw golfbal daadwerkelijk verloren of buiten de baan is. Om die reden is het raadzaam bij twijfel altijd een provisionele bal te spelen.

  Als u denk dat de bal verloren is gegaan in een hindernis, is het niet toegestaan om een provisionele bal te spelen en dient u de hindernis volgens de golfregels te ontwijken.

  Een provisionele bal moet u voor de slag aankondigen door het gebruik van de term 'provisionele bal' of op een andere duidelijke wijze.

  U mag meerdere keren met een provisionele bal slaan, zolang de afstand van de provisional gelijk of verder is dan de (waarschijnlijk) verloren golfbal. Een provisionele bal komt in het spel als de originele golfbal niet is gevonden of buiten de baan ligt en wanneer u de provisionele bal toch speelt als deze dichterbij de hole ligt dan de originele golfbal.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Verder spelen met de oorspronkelijke bal

  Als uw oorspronkelijke bal op de baan wordt gevonden, moet u daarmee zonder straf doorspelen. De slag(en) met de provisionele bal vervalt/vervallen.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Verder spelen met de provisionele bal

  Als uw oorspronkelijke bal verloren is (buiten een hindernis) of buiten de baan ligt dan moet u met één strafslag doorspelen met de provisionele bal. De slag met de verloren bal en met de provisionele bal tellen ook mee. U gaat uw vierde slag slaan.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Wedstrijdvormen

 • Strokeplay

  Bij de wedstrijdvorm Strokeplay wint de speler die na 9 of 18 holes het minste aantal slagen heeft. Alle slagen en eventuele strafslagen moeten worden geteld, er moet altijd worden uitgeholed. Het totaal aantal slagen is de brutoscore.

  Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de nettoscore de brutoscore minus het aantal slagen dat u krijgt volgens uw Playing Handicap.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Matchplay

  Bij een matchplaywedstrijd speelt u tegen een tegenstander per hole. De laagste score op een hole wint . Wie de meeste holes in een wedstrijd wint, wint de wedstrijd.

  Ook bij matchplay kunt u met handicapverrekening spelen. De handicapslagen worden per hole verrekend, de laagste nettoscore wint de hole.

  De stand van de wedstrijd wordt aangegeven door het aantal holes dat een speler voor staat (up) of achter (down) staat. De uitslag wordt bepaald door het aantal holes dat nog te spelen is.

  Een voorbeeldscore is bijvoorbeeld 4 & 3: 4 ‘up’ en nog 3 holes te gaan. Als de stand gelijk is, wordt dit ‘all square’ genoemd.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Het stablefordsysteem

  Het Stablefordsysteem is een puntentelling waarbij niet het aantal slagen wordt geteld, maar het aantal punten behaald op elke hole. Hierdoor is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren in plaats van zo weinig mogelijk, zoals bij strokeplay waarbij het aantal slagen wordt geteld. Door deze manier van tellen, heeft een slechte score op een hole minder invloed op de totaalscore.

  Uw handicapslagen worden volgens de Stroke Index over de holes verdeeld. Hoe hoger uw handicap, hoe meer slagen u over een hole mag doen om nog punten te krijgen.

  Bij Stableford hoeft u niet uit te holen als u geen punten meer kunt halen. Dit bevordert de snelheid van het spel.

  U vindt een uitgebreide uitleg over de puntentelling op de pagina Stableford puntentelling

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Stableford puntentelling

 • Stableford puntentelling

  Als u op een hole uw persoonlijke PAR speelt, krijgt u daar 2 punten voor. Uw persoonlijke PAR bestaat uit de PAR van de hole plus eventuele handicap slagen.

  Als u bijvoorbeeld Playing Handicap 22 heeft, krijgt u 22 handicap slagen. Dit betekent dat u in een 18-holeswedstrijd op elke hole 1 slag extra krijgt en op de vier moeilijkste holes nog eens 1 slag extra.

  PuntenAantal slagen t.o.v. persoonlijke PAR op elke hole
  02 slagen of meer, geen score genoteerd
  11 slag extra
  2Zelfde aantal slagen
  31 slag minder
  42 slagen minder
  53 slagen minder
  64 slagen minder
  Stableford puntentelling uitgelegd

  Laatst bijgewerkt: 11-02-2019

 • De stroke index van holes

  Op elke golfbaan worden de holes ingedeeld op moeilijkheidsgraad van 1 tot en met 18. De moeilijkste hole krijgt Stroke Index 1 en de makkelijkste hole krijgt Stroke Index 18. Op de scorekaart is de Stroke Index per hole vermeld met SI.

  De Stroke Index wordt onder andere gebruikt om het aantal slagen per hole te bepalen. Bij een playing handicap van 22 krijgt een golfer op de moeilijkste vier holes twee extra slagen en op de makkelijkste veertien holes één extra slag. Door middel van de Stroke Index kan bepaald worden welke hole het moeilijkst zijn.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

 • Wat is een erkende marker?

  Een erkende marker is elke golfer die geslaagd is voor het golfregelexamen. Bij het praktisch examen van het golfexamen, waar u een eerste qualifying scorekaart loopt, geldt dezelfde regel. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen wie uw marker is.

  Laatst bijgewerkt: 05-02-2019

Advertentie