Top

Advertentie

0
0,00 EUR
 • Het wereldhandicapsysteem

 • Waarom een wereldhandicapsysteem (WHS)?

  Het wereldhandicapsysteem moet voor eenheid en eenvoud over de hele wereld zorgen. Met het wereldhandicapsysteem wordt de speelsterkte van golfers overal op dezelfde manier berekend en kan er eerlijk met elkaar gespeeld worden op elke golfbaan in de wereld. Het zorgt er tevens voor dat het voor iedereen duidelijk is hoe een handicap index is behaald en hoe het handicapsysteem werkt. Het wereldhandicapsysteem vervangt de zes grote handicapsystemen die nu over de wereld bekend zijn.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Wanneer wordt het wereldhandicapsysteem ingevoerd?

  Vanaf 2020 kunnen landen het wereldhandicapsysteem invoeren. De NGF heeft voor Nederland 2021 als startdatum gekozen. Hierdoor is er voldoende tijd om alle systemen en alle vertegenwoordigers goed voor te bereiden op het nieuwe systeem. Tot die tijd blijven de EGA-handicapregels van kracht.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Wat blijft hetzelfde in het wereldhandicapsysteem?

  Deze onderdelen zullen niet veranderen in het wereldhandicapsysteem.

  1. Spelers zullen straks bij een qualifying ronde of wedstrijd met een playing handicap spelen en "slagen meekrijgen", net als nu. En die playing handicap zal te vinden zijn op de handicapslagentabel van de baan waar u speelt.
  2. De moeilijkheidsgraad van een golfbaan wordt op dezelfde manier berekend als nu door middel van het course rating systeem.
  3. Spelers zullen scores bkijven invoeren via de app GOLF.NL of via de website of handicapterminal van de club. Vervolgens wordt de nieuwe handicap door de app of website berekend.
  4. Het blijft mogelijk een scorekaart over 9 holes te lopen.
  5. De WHS-golfhandicap geeft de potentiële speelsterkte van een golfer weer, zoals de EGA-handicap dat ook doet. Het is nu en in de toekomst heel normaal dat golfers geregeld niet hun handicap spelen.
  6. Het principe om een reële handicap te hebben blijft hetzelfde. Dit houdt in dat het belangrijk is zoveel mogelijk scores in te voeren.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Wat zijn de voordelen van het wereldhandicapsysteem?

  Dit zijn de voordelen van het wereldhandicapsysteem:

  • Uniform handicapsysteem voor alle golfers in de wereld,
  • Scorekaarten uit alle landen geldig voor handicapdoeleinden,
  • Betere weergave van de handicap van een speler,
  • Lage handicappers kunnen ook q-kaarten lopen over 9 en 18 holes,
  • Herkenning van excessieve scores en reactie daarop,
  • Playing Conditions Calculations (PCC) herkent de moeilijkheidsgraad op een bepaalde dag.

  Laatst bijgewerkt: 02-06-2029

 • Omzetting EGA- naar wereldhandicap

 • Kan ik mijn nieuwe handicap index zelf berekenen?

  Nee, er is geen simpele formule waarmee u uw Nederlandse handicap kunt omzetten in een World Handicap Index (WHS-handicap). Dat komt omdat de berekening van een handicap volgens het EGA-systeem verschilt van de manier waarop een handicap in het WHS wordt berekend.

  In het EGA-handicapsysteem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes. Dat betekent dat twee Nederlandse spelers die eind 2020 allebei een EGA-handicap van 24,0 hebben in 2021 zeer waarschijnlijk een verschillende WHS-handicap zullen hebben.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Hoe wordt mijn huidige EGA-handicap gebruikt bij het bepalen van mijn handicap index?

  De EGA-handicap vervalt en u krijgt een nieuwe World Handicap Index. De manier waarop beide handicaps berekend worden is erg verschillend, waardoor het dus kan zijn dat u een andere handicap heeft op 1 januari 2021. De beste manier om een huidige handicap aan te kunnen houden, is om veel scorekaarten in te leveren in 2020. Uw nieuwe handicap index wordt namelijk over de beste acht van de laatste twintig scorekaarten berekend. Zijn deze scores actueel en op uw niveau, dan zal uw handicap stabiel blijven bij de overgang.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Heb ik een andere handicap op 1 januari 2021?

  Ja, dat is mogelijk. Bestaande scores worden waar mogelijk gebruikt voor de berekening van de World Handicap Index. Het verschil tussen een EGA-handicap en een WHS-index is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal scores van een speler dat beschikbaar is om de World Handicap Index vast te stellen. Hoe meer scores er eind 2020 beschikbaar zijn van een golfer, hoe stabieler de World Handicap Index zal zijn als spelers qualifying scores gaan inleveren. Golfers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen en golfclubs worden aangespoord om deze boodschap over te brengen aan hun leden.

  In het ideale geval heeft iedere golfer eind 2020 twintig of meer qualifying scores op zijn of haar stamkaart staan. Maar als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die acht scores. Heeft een golfer minder dan acht scores, bijvoorbeeld drie, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die drie scores. Als een golfer nog helemaal geen qualifying ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn EGA-handicap op 1 januari 2021 ook zijn of haar World Handicap Index.

  Laatst bijgewerkt: 09-12-2019

 • Kan een WHS-handicap heel anders zijn dan de oorspronkelijke EGA-handicap?

  Ja, dit is mogelijk. Dit hangt wel af van het type speler en de handicap. Van spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap waarschijnlijk zakken. Bij spelers met een handicap boven de 5 is het te verwachten dat hun WHS-handicap wat hoger zal zijn. Voor die spelers geldt in het algemeen: hoe hoger hun handicap, hoe meer die zal kunnen stijgen. Het zal niet raar zijn als iemand met EGA-handicap 28 een WHS-handicap van 32 krijgt.

  Laatst bijgewerkt: 05-01-2021

 • Wereldhandicap krijgen en onderhouden

 • Hoe kunnen beginnende golfers een eerste handicap krijgen?

  Nadat een golfer de golfbaanpermissie en het golfregelexamen positief heeft afgesloten, kan middels een qualifying scorekaart, gespeeld met handicap 54, een eerste handicap behaald worden. Deze ronde mag over 9 of 18 holes gespeeld worden. U kunt bij een goed dagresultaat een lagere handicap dan 54 verkrijgen.

  Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

 • Hoe wordt mijn handicap berekend?

  In het kort: uw handicap wordt over de beste acht scores van uw laatste twintig ingevoerde scores berekend.

  In tegenstelling tot het EGA-handicapsysteem zult u voortaan geen handicap meer verkrijgen op basis van Stablefordpunten over een zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt gekeken naar uw bruto score over 9 of 18 holes met een maximum score op een hole van netto dubbel bogey (de eerste score waarbij u in Stableford geen punten meer zou halen op die hole).

  Uw score wordt telkens omgezet naar een dagresultaat waar eventueel nog een aantal aanpassingen op plaatsvinden; de PCC, de softcap, de hardcap en de excessieve score. In wezen is uw dagresultaat een berekening van uw behaalde score op een standaard golfbaan. De moeilijkheidsgraad van de golfbaan beïnvloed deze berekening dus.

  Het dagresultaat wordt toegevoegd aan uw lijst met scores. Bij de berekening van uw handicap wordt gekeken naar de beste acht scores van de twintig meest recente scores. Het inleveren van een nieuwe score hoeft dus niet per definitie te betekenen dat uw handicap aangepast wordt. Het kan zijn dat de score die wordt toegevoegd en de score die hierdoor wegvalt uit de lijst beide niet in de beste acht scores vielen.

  Lijst met scores wereldhandicapsysteem

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2020

 • Waarom is mijn handicap een dag later pas definitief aangepast?

  Elke dag wordt op een golfbaan de PCC (Playing Conditions Calculation) van die dag berekend. De PCC geeft aan of de condities op die dag moeilijker of makkelijker waren dan de moeilijkheidsgraad van de golfbaan. De PCC wordt berekend aan de hand van alle ingevoerde scores van die dag. Initieel ontvangt u daarom eerst een vermoedelijke handicap na het invoeren van uw scorekaart. Op zijn vroegst de dag erna is de PCC bekend en zal uw handicap definitief aangepast worden.

  De PCC is vergelijkbaar met de CBA uit het EGA-handicapsysteem. De PCC ligt tussen de -1 en de +3 en wordt ongeveer op 10% van de gevallen toegepast. Hiervoor zijn wel een minimaal aantal scores voor nodig en als dit minimum niet wordt bereikt, is de PCC nul. De PCC wordt over een 9 holes ronde voor de helft meegerekend.

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2020

 • Wordt er nog gebruikgemaakt van de Stablefordpuntentelling?

  Nee, uw handicap wordt bepaald aan de hand van uw dagresultaat. Uw dagresultaat wordt gebaseerd op het totaal aantal slagen (bruto score) van uw ronde gemaximaliseerd tot de aangepaste bruto score op een hole.

  Stableford blijft een spelvorm binnen golf, maar de handicapberekening zal er niet meer op gebaseerd zijn.

  Laatst bijgewerkt: 06-01-2021

 • Wat betekent de maximale score 'aangepaste bruto score'?

  Voor uw handicap wordt gebruikgemaakt van de strokeplayscore over 18 holes. Om te voorkomen dat een slechte score op een hole teveel invloed heeft op het eindresultaat is de aangepaste bruto score, oftewel netto dubbel bogey, ingesteld. Dit geldt puur voor de berekening van een handicap en tijdens een strokeplay wedstrijd wordt de ranking wel bepaalt over de daadwerkelijke slagen die spelers hebben gemaakt.

  De aangepaste bruto score is de eerste score waarbij u in Stableford geen punten meer zou krijgen. Dit is de PAR van de hole + 2 slagen + het aantal extra slagen op de hole aan de hand van de handicap van een speler.

  Een voorbeeld. Een speler met een course handicap van 12 krijgt een extra slag op de holes met stroke index 1 tot en met 12. Op een PAR 4 hole, stroke index 10, heeft de speler een maximale score van 4 (par) + 2 (dubbel bogey) + 1 (extra slag op de hole) = 7.

  Zodra een speler de maximale score heeft bereikt, wordt het aangeraden om de bal op te pakken en hiermee het spel vlotter te laten verlopen. Uiteraard afhankelijk van de gekozen spelvorm.

  Aangepaste bruto score WHS scorekaart

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2020

 • Is het mogelijk om vanaf elke kleur tee te spelen?

  Ja, dit blijft mogelijk. Voorafgaand aan de ronde kiest u een kleur tee en kunt u aan de hand van deze keuze uw course handicap bepalen. Lees het artikel Vanaf welke tee slaat u af? voor meer informatie welke tee u het beste kunt kiezen.

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2019

 • Kan een handicap tussen 36 en 54 stijgen?

  Ja, dit kan met een WHS-handicap gebeuren in tegenstelling tot de EGA-handicap. Een WHS-handicap kan maximaal 54 zijn, maar boven handicap 36 werkt het systeem hetzelfde.

  Laatst bijgewerkt: 06-01-2021

 • Tellen scorekaarten uit het buitenland mee voor uw handicap?

  Scorekaarten zijn uit alle landen geldig voor het gebruik voor uw handicap.

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2020

 • Kunnen papieren scorekaarten ingeleverd worden?

  Het blijft mogelijk om een papieren scorekaart in te leveren. Golfers worden aangemoedigd zoveel mogelijk digitaal te werken. Als een scorekaart niet op dezelfde dag verwerkt wordt, telt deze niet mee voor de PCC-berekening. De PCC, indien bekend, wordt wel toegepast op de scorekaart.

  Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

 • Aan welke voorwaarden moet voldaan worden bij het inleveren van een scorekaart voor uw handicap?

  Om een scorekaart mee te laten tellen voor uw handicap moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. Er moet gespeeld zijn volgens de golfregels,
  2. Er moet gespeeld zijn volgens een toegestane spelvorm,
  3. De ronde golf bestaat uit 9 of 18 holes,
  4. U heeft met minimaal een ander persoon gespeeld.
  5. De golfbaan heeft een geldige course en slope rating,
  6. De golfbaan is qualifying (o.a. wintertees kunnen een baan non-qualifying maken).

  Laatst bijgewerkt: 05-06-2020

 • Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

 • Gebruikte termen in het wereldhandicapsysteem

 • Wat is een dagresultaat?

  In het wereldhandicapsysteem wordt gebruikgemaakt van het totaal aantal slagen over de ronde (bruto score). Hierbij worden slechte scores verlaagd tot de aangepaste bruto score om deze niet te zwaar mee te laten wegen in het eindresultaat. Bij het invoeren van de scores in het systeem worden de scores automatisch aangepast naar de aangepaste bruto score. De gekozen kleur tee om vanaf te spelen en de moeilijkheidsgraad van de baan bepalen de uiteindelijke dagscore. De dagscore kunt u zien als een omzetting van uw resultaat naar een standaard golfbaan. Op deze manier kunnen alle resultaten goed met elkaar vergeleken worden en een eerlijke handicap berekend worden. Uw dagresultaat wordt in uw overzicht van laatste twintig scores gezet. Een dag later kan dit dagresultaat nog bijgesteld worden door een berekende PCC.

  Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

 • Wat is een course handicap en een playing handicap

  Een course handicap wordt opgesteld aan de hand van de handicap van de speler, de moeilijkheidsgraad van de golfbaan en de gekozen tees om vanaf te spelen. U kunt dit vergelijken met de playing handicap in het EGA-systeem.

  Een playing handicap is een aangepaste course handicap bij het spelen van een gekozen spelvorm door de spelers zelf of door de wedstrijdcommissie. Er kan bijvoorbeeld besloten worden dat de course handicap met 85% wordt verrekend (dit is overigens het aanbevolen getal bij een vierbal wedstrijdformat). In dit geval wordt een course handicap van 35 een playing handicap van 30 en een course handicap 21 wordt playing handicap 18.

  Laatst bijgewerkt: 03-06-2020

 • Wat is de Playing Handicap Conditions (PCC)?

  De Playing Conditions Calculation (PCC) wordt op elke golfbaan dagelijk vastgesteld om te bepalen of de omstandigheden op die dag moeilijker of makkelijk waren dan de rating van de baan. De PCC wordt na het einde van de dag berekend en de dag erna verwerkt op alle ingevoerde scores. Dat betekent dat u bij het invoeren van uw score een vermoedelijke nieuwe handicap ontvangt en pas na het toepassen van de PCC, een dag later, een definitieve handicapaanpassing ontvangt.

  De PCC kan variëren tussen -1 en 3 en wordt alleen vastgesteld indien er voldoende scores zijn ingevoerd op een dag. Is dit niet het geval, dan is de PCC 0.

  Condities voor de PCC

  Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

 • Wat is de softcap en de hardcap?

  De softcap en de hardcap zorgen ervoor dat iemand niet onnodig hard stijgt in handicap als een speler bijvoorbeeld een tijdje uit vorm is of een blessure heeft. De softcap is als het ware een rem op de stijging van een handicap en de hardcap is een harde grens van de stijging van een handicap. Bij de bepaling van deze waarden wordt gekeken naar de laagst behaalde handicap in de laatste twaalf maanden.

  De softcap zorgt ervoor dat een handicap wordt geremd wanneer deze plots hard stijgt. Zodra een nieuwe handicap in een keer meer dan drie punten boven de laagste handicap in de laatste twaalf maanden stijgt, wordt alles boven de drie punten stijging gehalveerd. Stel uw handicap stijgt met vier punten boven uw laagst behaalde handicap in de laatste twaalf maanden, dan zal de softcap dit maximaliseren tot een stijging van 3,5.

  De hardcap zorgt ervoor dat een handicap niet hoger kan worden dan vijf punten boven de laagst behaalde handicap in de laatste twaalf maanden.

  Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

 • Wat houdt een exceptionele score in?

  Voornamelijk beginnende golfers en jeugdspelers kunnen snel dalen in handicap. De term exceptionele score voorziet hierin door de handicap in bepaalde gevallen extra te verlagen.

  Zodra een dagresultaat minimaal zeven slagen beter is dan de handicap voorafgaand aan de ronde, treed de exceptionele score in werking. Bij een verbetering van zeven tot negen slagen krijgt de handicap een extra verlaging van een punt. Bij een exceptionele score van tien slagen of beter wordt de handicap extra verlaagd met twee punten. Deze aanpassing wordt op alle twintig scores toegepast die beschikbaar zijn bij een speler. Hierdoor heeft de verlaging ook daadwerklijk het effect dat bereikt moet worden.

  De exceptionele score kan altijd gecorrigeerd worden door de handicapcommissie van uw golfclub.

  Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

 • Acceptabele score als vervanger van qualifying condities

  Een Acceptabele Score is de term in het Wereldhandicapsysteem die we gebruiken voor een Qualifying Score in het EGA-systeem, voor qualifying condities. Dus het gaat om scores die geschikt zijn voor handicapdoeleinden. Een acceptabele score is een score uit een ronde gespeeld:

  1. Volgens de golfregels,
  2. Op een door de NGF gemeten baan met Course en Slope Rating die ook nagenoeg in de toestand verkeert zoals deze was tijdens de rating,
  3. In de aanwezigheid van een marker,
  4. In een in Nederland toegelaten spelvorm: Stableford, strokeplay, tegen par, tegen bogey, maximum score.

  Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

 • Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

Advertentie