Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

De basisbeginselen van de golfbaan die iedereen moet weten 09 november 2018

Door de basisbeginselen van de golfbaan te weten, kunt u als golfer beter bepalen welke opties u voor het spelen van een golfbal heeft, of nog beter, hoe u het beste belemmeringen kan ontwijken. De basisbeginselen van de golfbaan zijn de gebieden van de golfbaan en de objecten en condities die een speler kunnen belemmeren. Met het lezen van dit artikel weet u binnen een paar minuten wat de basisbeginselen van de golfbaan zijn.

De 5 verschillende gebieden op de golfbaan

De golfbaan heeft grenzen die door de Commissie zijn uitgezet. Buiten deze grenzen is het gebied buiten de baan. Binnen de grenzen van de golfbaan is alles aangewezen als algemeen gebied met uitzondering van de overige vier gebieden van de golfbaan.

  1. Afslagplaats
  2. Bunkers
  3. Hindernissen
  4. Green

De 5 gebieden op de golfbaan die iedereen moet kennen

Het algemene gebied

Het algemene gebied omvat het hele golfterrein met uitzondering van de overige vier gebieden. Het algemene gebied is het gebied waar golfers het meest zullen spelen voordat zij de green bereiken en om die reden wordt het als algemeen gebied omschreven.

Afslagplaats

De afslagplaats is de startplaats van de te spelen hole. Het is een rechthoekige strook, twee stoklengten diep, waarvan de voorkant en de zijkanten worden bepaald door de buitenzijden van twee teemerken. Een golfbal is buiten de afslagplaats wanneer deze er geheel buiten ligt.

Bunkers

Een bunker is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks.

De nieuwe golfregels voor een golfbal in een bunker

Hindernissen

Een hindernis is een gebied dat een golfer met één strafslag mag ontwijken als zijn of haar bal daarin tot stilstand komt. Een hindernis kan bestaan uit water, lava, woestijn, jungle en dergelijke. Een hindernis wordt aangegeven met rode of gele aanduidingen en afhankelijk hiervan heeft de speler verschillende mogelijkheden van ontwijken.

Hindernissen zijn de nieuwe waterhindernissen

Green

De green is dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld, dat speciaal is geprepareerd voor het putten of als zodanig door de commissie is aangegeven (wanneer er bijvoorbeeld een tijdelijke green wordt gebruikt).

Wanneer ligt een golfbal in welk gebied van de golfbaan?

Het is belangrijk om te weten in welk gebied van de golfbaan uw golfbal ligt, omdat de manier waarop u de bal moet spelen of de manier waarop u kunt ontwijken in elk gebied weer anders is. Daarom kan een golfbal altijd maar in één gebied van de golfbaan liggen.

Als de golfbal deels in het algemene gebied ligt en deels in één van de andere vier gebieden ligt, dan ligt de golfbal volgens de golfregels in één van de andere vier gebieden en niet in het algemene gebied.

Als de golfbal deels in twee van de andere gebieden op de baan ligt, dan ligt de golfbal volgens de golfregels in het gebied dat als eerste genoemd wordt in de volgende volgorde: hindernis, bunker, green. Als een golfbal bijvoorbeeld deels in een bunker ligt en deels op de green ligt, dan ligt de golfbal volgens de regels in een bunker.

Objecten of condities die een speler kunnen belemmeren

Bepaalde golfregels stellen dat u zonder straf objecten of condities mag ontwijken, zoals:

  • Losse natuurlijk voorwerpen (Regel 15.1),
  • Losse obstakels (Regel 15.2),
  • Abnormale baancondities (gaten van dieren, grond in bewerking, vaste obstakels en tijdelijk water, Regel 16.1)

U mag out-of-bounds markeringen en integrale delen van de baan niet zonder straf ontwijken.

Gaten, obstakels en tijdelijk water zonder straf ontwijken

Advertentie